Transparència

En virtut del que disposa la llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i de el bon govern, s’elabora aquesta secció perquè sigui disponible públicament la informació requerida per l’esmentada llei.

DSC6443
2adfd78c45
Memoria-auditada-FEDE.pdf

Escritura-de-Constitución-de-la-Fundación.pdf

Estatutos-aprobados-por-el-patronato.pdf

Certificado-Entidad-sin-ánimo-de-lucro.pdf

4