Projecte educatiu

El nostre projecte educatiu s’ha enriquit amb les investigacions de la neurociència en matèria educativa. Treballem des de les vuit intel·ligències múltiples defensades per Howard Gardner de la Universitat de Harvard com a pilar per personalitzar l’aprenentatge.

creatividad
interdependencia

Interdependència Positiva

La interacció cara a cara i la responsabilitat individual i grupal són els pilars del nostre projecte per crear comunitats d’aprenentatge cooperatiu a les escoles, on tots aprenem de tots tal com el defineixen els germans Johnson & Johnson de la Universitat de Minnesota dels que el professorat ha rebut formació.

Intel·ligències Múltiples

L’aprenentatge a les escoles FEDE es basa en projectes, projectes intel·ligents, de comprensió i de recerca individual i grupal, assegurant un aprenentatge experiencial basat en el pensament, utilitzant destreses per afavorir el pensament creatiu i crític de l’alumnat.

IMG20200116110856

Perfil de l'alumne

A les escoles Dominiques de l’Ensenyament acompanyem i eduquem l’alumnat perquè sigui…

Els nostres Projectes

Els projectes representen el conjunt d’accions innovadores de la Fundació, pretenent el desenvolupament de les capacitats d’intel·ligència de la persona.

Look inside