Look Inside

lookinside-c

Look Inside és un programa propi d’educació emocional i interioritat, adreçat a l’alumnat de todes les etapes educatives, des d’infantil a secundària, que té per objectiu el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del seu dia a dia i per al seu futur projecte de vida.

CoorpDB-185
Dominiques-Vic-001

Look Inside els ajuda a descobrir…

  • Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les dels altres.
  • Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les emocions de manera adequada.
  • Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud positiva davant la vida.
  • Que són capaços de relacionar-se amb els altres de manera reeixida i positiva.
  • Que són capaços d’adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària.