Look Inside

lookinside-c

Look Inside és un programa propi d’educació emocional i interioritat, adreçat a l’alumnat de todes les etapes educatives, des d’infantil a secundària, que té per objectiu el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del seu dia a dia i per al seu projecte de vida futura.

CoorpDB-185
Dominiques-Vic-001

Look Inside els ajuda a descobrir …

  • Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les dels altres.
  • Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les emocions de manera adequada.
  • Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud positiva davant la vida.
  • Que són capaços de relacionar-se amb els altres de manera reeixida i positiva.
  • Que són capaços d’adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària.

L'escull de les emocions

L’escull de les emocions és un mesurador d’estat d’ànim que ens serveix d’ eina per incrementar la consciència emocional i el llenguatge emocional. Desenvolupar el llenguatge emocional implica generar un vincle o connexió entre les experiències emotives de cada persona i les paraules associades amb les emocions. D ‘acord amb la teoria de la intel·ligència emocional de Peter Salovery i John Mayer el procés d’identificar i nombrar amb precisió les emocions és el primer pas per entendre-les i posteriorment regular-les. Identificar les causes i els efectes de les nostres emocions ens ajudarà a ser més responsables amb el nostre món interior i a prendre millors decisions.

“Si la pots nombrar la pots dominar”. Marc Brakett