La fundació

Som una institució educativa, que integra set col·legis amb la finalitat de promoure la formació integral de la persona d’acord amb els valors de l’Evangeli, a través d’un estil dominicà que s’explicita al Caràcter Propi de la Congregació Dominiques de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció. 

caracter-propi

Missió, Visió i Valors

Els col·legis de la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament són centres educatius cristians, d’iniciativa social, on la persona, amb tota la riquesa, és la raó de ser de la seva tasca educativa.

Missió

Acompanyar nens i joves perquè desenvolupin el seu projecte de vida, educant cor i intel·ligència, i així contribuir a una societat més solidària, transparent, fraterna i sostenible.

Dominiques de l'Ensenyament
Dominiques de l'Ensenyament

Visió

Aspirem a que els nostres col·legis siguin comunitats d’aprenentatge obertes, vives i participatives; referents en creativitat i innovació, en què els nostres alumnes siguin reconeguts pel seu nivell competencial, la seva gestió emocional, la seva educació en valors, i compromesos amb una societat plural i globalitzada.

Valors

equip

La nostra història

1954

L’any 1954 es va fundar la Congregació de les Dominiques de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció a Pamplona (Navarra) amb la missió principal d’educar nens i joves en totes les presències que té a Espanya, Equador, Bolívia i Moçambic.

2004

El 3 de setembre de 2004 es constitueix la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament (FEDE) a Barcelona, al carrer Mallorca 349. La seva finalitat és la de donar continuïtat a el projecte educacional de les germanes DEIC i promoure el desenvolupament de totes les dimensions de la persona.

El logotip de la Fundació i dels seus col·legis representa la persona, com a centre del projecte educatiu, que mira cap a l’horitzó, que és el seu futur, i intueix una llum que és l’estrella que s’identifica amb el carisma dominicà.

2014

Congrés de Barcelona.

Patronat

És l’òrgan de govern i representació de la Fundació. Correspon al Patronat complir les finalitats fundacionals, i té la responsabilitat d’establir els criteris generals d’actuació.

Està format per:

 • Presidenta: Arantxa Sanz Erice
 • Vicepresidente: Marcel Pallejà Blay
 • Tresorera: María Jesús Equiza Domínguez
 • Secretaria: Ana Fernández Parga
 • Vocals:
 • María Luz Ortigosa Gambra
 • María Vinyet Estalella Giralt
 • Isabel Górriz Moreno
 • Olga Sanz Iraola
 • Mercedes Arribas Miranda
 • María Teresa Millat Valle
 • Miguel Ángel Vallejo Gallego
 • Esther Garro Olano
gest-bg
patronat

Equip de Gestió

L’Equip de Gestió de la Fundació és l’òrgan designat pel Patronat per dur a terme la gestió general i immediata dels centres de la Fundació FEDE, sempre en el marc del seu Reglament. La seva funció és la coordinació de la gestió global, la gestió educativa, la gestió pastoral i la gestió economicoadministrativa dels seus centres educatius.

Testimonials

Experiències compartides a Dominiques