La fundació

Caràcter propi

Som una institució educativa, integrada per set col·legis, que té la finalitat de promoure la formació integral de la persona d’acord amb els valors evangèlics, a través d’un estil dominicà que s’explicita en el Caràcter Propi de la Congregació Dominiques de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció.

caracter-propi

La nostra història

1954

L’any 1954 es va fundar la Congregació de les Dominiques de l’Ensenyament de la Immaculada Concepció a Pamplona (Navarra) amb la missió principal d’educar nens i joves en totes les presències que té a Espanya, Equador, Bolívia i Moçambic.

2004

El 3 de setembre de 2004 es constitueix la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament (FEDE) a Barcelona, al carrer Mallorca 349. La seva finalitat és la de donar continuïtat a el projecte educacional de les germanes DEIC i promoure el desenvolupament de totes les dimensions de la persona.

La persona, com a centre del nostre projecte, que mira cap a l’horitzó, que és el seu futur, i intueix una llum que és l’estrella que està identificada amb el carisma dominicà.

Patronat

És l’òrgan de govern i representació de la Fundació. Correspon al Patronat complir les finalitats fundacionals, i té la responsabilitat d’establir els criteris generals d’actuació.

Està format per:

 • Presidenta: Arantxa Sanz Erice
 • Vicepresident: Marcel Pallejà Blai
 • Tresorera: Maria Jesús Equiza Domínguez
 • Secretaria: Ana Fernández Parga
 • Responsable de Pastoral: Isabel Gorriz Moreno
 • Maria Luz Ortigosa Gambra: Vocal
 • Mª Vinyet Estalella Giralt: Vocal
 • Olga Sanz Iraola: Vocal
 • Mercedes Arribas Miranda:
 • Vocal Mª Teresa Millat Valle: Vocal
 • Miguel Angel Vallejo Gallego: Vocal
 • Esther Garro Olano: Vocal
gest-bg
patronat

Equip de Gestió

L’Equip de Gestió de la Fundació és l’òrgan designat pel Patronat per dur a terme la gestió general i immediata dels centres de la Fundació FEDE, sempre en el marc del seu Reglament. La seva funció serà la coordinació de la gestió global, la gestió educativa, la gestió pastoral i la gestió economicoadministrativa dels centres que tinguin com a titular la Fundació.

Missió, visió i valors

Els col·legis de la Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament són centres educatius cristians, d’iniciativa social on la persona, amb tota la seva riquesa, és la raó de ser de la seva tasca educativa.

Missió

Acompanyar nens i joves perquè desenvolupin el seu projecte de vida, educant cor i intel·ligència, i així contribuir a una societat més solidària, transparent, fraterna i sostenible.

Dominiques de l'Ensenyament
Dominiques de l'Ensenyament

Visió

Aspirem a que els nostres col·legis siguin comunitats d’aprenentatge obertes, vives i participatives; referents en creativitat i innovació, en què els nostres alumnes siguin reconeguts pel seu nivell competencial, la seva gestió emocional, la seva educació en valors, i compromesos amb una societat plural i globalitzada.

Valors

equip

Testimonials

Experiències compartides a Dominiques